IЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. APPYSMARTS.PL (UA) – це веб-сайт, призначений для батьків, дітей та виробників (користувачів) додатків на www.appysmarts.PL.
  На сайті представлені огляди та рекомендовані мобільні додатки для дітей.
  На сайті також буде проведено дослідження з метою розширення знань про використання мобільних додатків дітьми від 0 до 6+ та їхніми батьками.
 2. Веб-сайт містить механізм публікації інформації та власних рекомендацій виробниками додатків. Матеріали, включені до Каталогу видавців, публікуються безпосередньо виробниками додатків. Веб-сайт appysmarts.pl не несе відповідальності за вміст, представлений у частині веб-сайту, яка називається Каталогом виробників.
 3. Оператором веб-сайту (постачальником послуг) є Upper Mind Poland

ВИЗНАЧЕННЯ

Serwis, appysmarts.pl – opiniotwórczy serwis internetowy w języku angielskim, w ramach którego są prezentowane i zbierane recenzje, opinie, wypowiedzi, materiały i inne informacje o aplikacjach mobilnych dla dzieci, utrzymywany przez Upper Mind sp. z o.o. w domenie www.appysmarts.pl.

Użytkownik Serwisu – każdy podmiot korzystający z serwisu, który zaakceptował warunki niniejszego regulaminu Appysmarts.pl.

Dane – wszelkie informacje umieszczone w Serwisie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów współpracujących z Serwisem.

Aplikacja mobilna – oprogramowania działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy oraz tablety.

Aplikacje rekomendowane – zbiór aplikacji wyslekcjonowanych zgodnie z ustawieniami Użytkownika w jego profilu lub profilach.

Recenzja – subiektywna ocena aplikacji mobilnej przygotowana przez Redakcję Serwisu.

Opinia – każda informacja umieszczona przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Serwisu, np. wyrażenie opinii, komentarza oraz oceny i rekomendacji na temat aplikacji.

Materiały – wszelkie dane, jak np. teksty, zdjęcia, filmy, umieszczone przez Redakcję Serwisu, Użytkowników oraz Producentów, w wydzielonych miejscach Serwisu.

Wydawca – Firma, jej przedstawiciel lub osoba prywatna posiadającą prawa autorskie do dystrybucji aplikacji mobilnej,

Promocode – krótki kod przekazany Redakcji Serwisu przez Producenta umożliwiający darmowy dostęp do aplikacji na czas określony lub nieokreślony.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Z serwisu korzystać można poprzez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne.
 2. Serwis appysmarts.pl nie jest sklepem. Operator seriwsu nie jest też związany z żadnym Wydawcą lub Producentem aplikacji mobilnych, ani ich dystrybutorami.
 3. Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na serwisie były aktualne, w szczególności ceny apliakcji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne ceny apliakcji pobierane przez Wydawców.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.
 6. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie Recenzji, Danych, Opinii, i Materiałów Redakcji serwisu, materiałów innych Użytkoników serwisu oraz wszelkich innych informacji umieszczonych w Serwisie jest zabronione.
 7. Żadna część Serwisu, w szczególności Recenzje, Dane, Opinie i Materiały, nie może być rozpowszechniana w innych serwisach bez pisemnej zgody Operatora Serwisu.

OPINIE I MATERIAŁY UŻYTKOWNIKÓW

 1. Funkcjonalność Serwisu daje Użytkownikom możliwość pisania Opinii, Recenzji oraz umieszczenia Materiałów.
 2. Opinia opublikowana w Serwisie: 
  1. Powinna dotyczyć wyłącznie prezentowanej apliakcji,
  2. nie może być skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników Serwisu, wydawcę apliakcji, oraz wszelkich innych treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią opinii innego Użytkownika Serwisu,
  3. nie może zawierać treści o charakterze SPAMU,
  4. nie może zawierać danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych,
  5. nie może zawierać treści pornograficznych ani innych treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem, obrażających uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  6. nie może zawierać treści reklamowych lub innych treści o charakterze komercyjnym,
  7. nie może zawierać odnośników do serwisów, stron WWW,
  8. nie może naruszać praw autorskich oraz innych prawa zastrzeżonych dla ich właścicieli;
 3. Jeśli Opinie oraz Materiały Użytkowników Serwisu nie będą spełniały wyżej wymienionych warunków lub/i w innych przypadkach będą naruszały obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich – będą usuwane z Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.

USŁUGI

 1. Operator w ramach Serwisu świadczy usługi nieodpłatne, polegające na udostępnieniu recenzji aplikacji mobilnych dla dzieci w części otwartej oraz dostępnej po zalogowaniu.
 2. Otwarta Część Serwisu zawiera wszystkie recenzje aplikacji oraz wideopodcast Appysmarts Picks. Dostęp do otwartej części Serwisu jest możliwy bez rejestracji.
 3. Dostęp do części Serwisu dla Użytkowników zalogowaych jest możliwy po dokonaniu rejestracji (założeniu Konta).
 4. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje dodatkowy dostęp do listy Rekomendacji- dedykowanych aplikacji utworzonej na podstawie utworzonego przez niego Profilu Konta.
 5. Listy z aplikacjami rekomendowanymi mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie przez użytkownika z zrekomendowanych aplikacji.
 6. Operator serwisu dołoży wszelkich starań aby Algorytmie dopasowywania rekomendacji – działał optymalnie ale nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach rekomendacje mogą odbiegać od oczekiwań użytkownika.
 7. Operator serwisu jedynie pośredniczy w dystrybucji promocodów poprzez ich publikacje, Za aktualność oraz wykorzystanie ponosi odpowiedzialnóść jedynie Wydawca aplikacji, jaki przekazuje Operatorowi promocody do publikacji.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Informacje publikowane na stronach Serwisu służą celom informacyjnym i edukacyjnym.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.
 3. Operator może zablokować lub usunąć treści jeżeli treść narusza regulamin.
 4. Korzystając z Serwisu nie wolno wpływać na świadczone w ramach Serwisu usługi (w tym treści recenzji aplikacji) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Serwisu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Serwisu. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Użytkownik zostanie usunięte z Serwisu.
 5. Operator ma prawo do umieszczania treści komercyjnych reklamowych na stronach Serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w niej zawartych; Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 3. Wszystkie użyte na niniejszej Stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.

REKLAMACJE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: info@appysmarts.com.
 2. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
 3. Operator zastrzega ma prawo do zmiany treści Serwisu oraz niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.